Prihlásiť

#

    SLOVOTVORNÝ SLOVNÍK KOMPOZÍT V SLOVENČINE


Informácia:

Slovník vznikol ako súčasť grantového projektu VEGA
Kompozitá v slovenčine 1/0924/11

MANUÁL SLOVOTVORNÉHO SLOVNÍKA KOMPOZÍT V SLOVENČINE

     Vyhľadávať heslá v slovníku je možné na základe viacerých kritérií. Slovník ponúka tradičné vyhľadávanie hesiel, ako v iných (výkladových) slovníkoch, ale i vyhľadávanie, ktoré umožňuje vidieť všetky heslá so spoločnými slovotvornými charakteristikami naraz.
     Manuál v elektronickej podobe je k prístupný kliknutím na obrázok pod textom.

#

Manuál v PDF formáte